Quý khách vui lòng đọc kỹ Quyền và nghĩa vụ khách hàng để được đảm bảo quyền lợi khi dùng dịch vụ tại FELISA MOMSPA.

Quyền của khách hàng


Được tư vấn, hỗ trợ kịp thời, tận tình chu đáo

 • Được đánh giá đầy đủ về tình trạng của khách hàng trước bắt đầu liệu trình điều trị.
 • Được theo dõi và chăm sóc liên tục.
 • Được chăm sóc bằng phương pháp an toàn, hiệu quả; phù hợp với tình trạng của khách hàng.
 • Được tham gia vào liệu trình điều trị; Được lựa chọn hoặc từ chối dịch vụ.
 • Được phản hồi và góp ý về dịch vụ của FELISA MOMSPA.
 • Được tôn trọng, hỗ trợ về việc đánh giá và kiểm soát đau.
 • Được lựa chọn người đại diện để thực hiện và bảo vệ quyền, nghĩa vụ của người đến dùng dịch vụ.
 • Được ưu tiên theo chính sách và quy định.

Được tôn trọng các giá trị và niềm tin cá nhân

 • Được tôn trọng, đối xử công bằng, lịch sự.
 • Được tôn trọng quyền riêng tư, các nhu cầu tình cảm, xã hội, văn hóa, tín ngưỡng.
 • Được bảo mật các thông tin cá nhân và thông tin y tế.

Được bảo vệ an toàn

 • Được bảo vệ khỏi sự xâm hại thân thể.
 • Được bảo vệ khỏi những rủi ro, được hỗ trợ bảo quản tài sản.
 • Được cung cấp dịch vụ chăm sóc đảm bảo về chất lượng và an toàn cho khách hàng.

Được cung cấp thông tin

 • Được bác sĩ tư vấn, giải thích đầy đủ về tình trạng của khách hàng, hướng chăm sóc, giải pháp thay thế, khả năng thành công, phục hồi và những rủi ro có thể xảy ra.
 • Được thông báo và giải thích đầy đủ về các chi phí ước tính.
 • Thông tin truyền tải bằng ngôn ngữ dễ hiểu để khách hàng và người thân đưa ra quyết định (đồng ý hoặc không đồng ý) trước khi thực hiện mọi dịch vụ tại FELISA MOMSPA.
 • Được biết tên bác sĩ và nữ hộ sinh, điều dưỡng trong quá trình dùng dịch vụ.
 • Được cung cấp thông tin về loại mỹ phẩm trong liệu trình bao gồm tác dụng thông thường và tác dụng không mong muốn.
 • Được hướng dẫn về cách thức góp ý về chất lượng dịch vụ của FELISA MOMSPA.

Nghĩa vụ của người bệnh và thân nhân


 • Cung cấp chính xác các thông tin cho nhân viên phụ trách và chịu trách nhiệm về những thông tin khai báo.
 • Chấp hành các quy định của FELISA MOMSPA.
 • Hợp tác với bác sĩ khi trong quá trình dùng dịch vụ FELISA MOMSPA.
 • Chi trả toàn bộ phí dịch vụ theo đúng quy định của FELISA MOMSPA.
 • Tôn trọng bác sĩ, nhân viên của FELISA MOMSPA và các khách hàng khác.
 • Tự bảo vệ các tài sản, vật dụng cá nhân và các tài sản của FELISA MOMSPA khi được giao.
 • Chịu trách nhiệm khi từ chối hoặc không tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ, nhân viên của FELISA MOMSPA.